Παρασκευή 25.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Stress Test: Ανάγκες 14,4 δισ. στο δυσμενές σενάριο και 4,391 στο βασικό

31.10.2015

Στη δημοσιότητα έδωσε το Σάββατο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής στα οποία υπέβαλε τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Ειδικότερα, οι κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται στα 14,4 δισ. ευρώ, στο δυσμενές σενάριο, και στα 4,391 δισ. ευρώ στο βασικό.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα ανά τράπεζα έχουν ως εξής:

Για την Alpha Bank προκύπτουν κεφαλαιακές ανάγκες 263 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 2,743 δισ. ευρώ στο δυσμενές.

Για τη Eurobank οι κεφαλαιακές ανάγκες είναι 339 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 2,122 δισ. ευρώ στο δυσμενές.

Στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώνονται σε 1,576 δισ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 4,6 δισ. στο δυσμενές.

Για την Τράπεζα Πειραιώς είναι 2,213 δισ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 4,933 δισ. ευρώ στο δυσμενές.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες θα πρέπει να εξασφαλίσουν μέσω ιδιωτικής συμμετοχής τα κεφάλαια που απαιτούνται στο βασικό σενάριο, προκειμένου να αποφύγουν το Bail-in ενώ οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθούν για το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου.

Πλέον, οι τράπεζες έχουν διορία μέχρι τις 6 Νοεμβρίου προκειμένου να καταθέσουν στην ΕΚΤ σχέδια κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης (capital plans) στα οποία θα αναφέρουν τους τρόπους με τους οποίους θα καλύψουν τις ανάγκες που προέκυψαν από τα stress tests.

Στα σχέδια αυτά θα περιλαμβάνονται οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, τα προγράμματα επαναγοράς ομολόγων που ήδη «τρέχουν» από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενδεχομένως πωλήσεις άλλων στοιχείων ενεργητικού.

Όπως αναφέρουν στο in.gr τραπεζικά στελέχη, πλέον οι διοικήσεις των τραπεζών αναμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης κυρίως όσον αφορά στο πώς θα χειριστεί το Κράτος τις προνομιούχες μετοχές που έχει στην κατοχή του, αλλά και το τι θα συμβεί με τα μετατρέψιμα ομολογιακά (Cocos).

Τα πλήρη αποτελέσματα των stress tests ανά τράπεζα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/2015/html/index.en.html
Σε ανακοίνωσή της, η ΕΚΤ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «από τη συνολική αξιολόγηση των τεσσάρων σημαντικών ελληνικών τραπεζών προκύπτει συνολική υστέρηση κεφαλαίων ύψους 4,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του βασικού σεναρίου και 14,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων. Η υστέρηση κεφαλαίων περιλαμβάνει προσαρμογές που προέκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ύψους 9,2 δισ. ευρώ. Οι τράπεζες έχουν διορία έως τις 6 Νοεμβρίου για να υποβάλουν σχέδια κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών με τα οποία θα εξηγούν πώς προτίθενται να καλύψουν την υστέρηση κεφαλαίων. Η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα των ισολογισμών των τραπεζών».

Επιπλέον, στο κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρεται πως «η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών μέσω αυξήσεων κεφαλαίων θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων προληπτικής εποπτείας στις τέσσερις ελληνικές τράπεζες, τα οποία θα βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των ισολογισμών τους και τη δυνατότητά τους να αντεπεξέρχονται σε ενδεχόμενες αρνητικές μακροοικονομικές διαταραχές».