Τετάρτη 26.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

1ο Ανοιχτό Τουρνουά Σκακιού «Στέργιος Κίτσος»

10.04.2015

        Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων, τιμώντας τη μνήμη του εκ των ιδρυτικών μελών και διαρκούς  μέλους του Δ.Σ. της ,προκηρύσσει το «1ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΟΥ –ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ»,  με διεθνή  και εθνική αξιολόγηση.

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

        Διευθυντής  αγώνων: ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 1. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
  Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο “
  GALLERY ART HOTEL” από την Παρασκευή 17 έως την Κυριακή 19/4/2015
 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
  Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ελβετικό σύστημα 5 γύρων, σε δύο γκρουπ για αθλητές έχοντες δελτίο σκακιστή από την Ε.Σ.Ο.

Στο Α Γκρουπ θα συμμετέχουν σκακιστές ηλικίας από 16 ετών  και άνω , με μέγιστο αριθμό συμμετοχών τα 40 άτομα

Στο Β Γκρουπ θα συμμετέχουν σκακιστές κάτω των 16 ετών . Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στo A γκρουπ .

Όσοι σκακιστές κάτω των 16 , επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο Α  Γκρουπ ,μπορούν να το δηλώσουν.
Η διεύθυνση αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να αλλάξει το σύστημα αγώνων ανάλογα με τον τελικό αριθμό συμμετεχόντων.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Τελετή έναρξης:  Παρασκευή       17 Απριλίου 2015    ώρα :  15.30
1ος γύρος            Παρασκευή       17 Απριλίου 2015    ώρα έναρξης : 16.00
2ος γύρος            Σάββατο           18 Απριλίου 2015    ώρα έναρξης:  11:00
3ος γύρος            Σάββατο           18 Απριλίου 2015    ώρα έναρξης:  16:00
4ος γύρος            Κυριακή           19 Απριλίου 2015    ώρα έναρξης:  11:00
5ος γύρος            Κυριακή           19 Απριλίου 2015    ώρα έναρξης:  16:00
Τελετή λήξης- απονομές επάθλων :μετά το πέρας του τελευταίου γύρου.
Η Διεύθυνση Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 60 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας και επιπλέον 30” για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, από την πρώτη κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική καθ` όλη την διάρκεια της παρτίδας. Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει τη παρτίδα.
6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

 Το παράβολο συμμετοχής στο  Α Γκρουπ  καθορίζεται στα 10 ευρώ , ενώ στο Β Γκρουπ στα 5 ευρώ.  Αθλητής που δεν έχει προσέλθει για να αγωνισθεί , μετά την πάροδο 30 λεπτών από τον προκαθορισμένο χρόνο έναρξης του κάθε γύρου, μηδενίζεται.

 1. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
  Πριν την κλήρωση του 1ου γύρου οι συμμετέχοντες κατατάσσονται με σειρά:

       α)διεθνούς ΕΛΟ

        β) ελληνικού ΕΛΟ

       γ) αλφαβητική σειρά με λατινική γραφή.

 1. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
  Η τελική κατάταξη καθορίζεται σύμφωνα με τους βαθμούς.
  Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια άρσης της

 1) Ειδική βαθμολογία των ισόβαθμων, εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους,

 2) Μπούχολτς -1 (άθροισμα βαθμών αντιπάλων, πλην του τελευταίου)

 3) Μπούχολτζ

 4) Σοννεμπορν-Μπέργκερ

 5) Περισσότερες νίκες

9.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 1/2 ώρα μετά τη λήξη του γύρου. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα αποτελείται από 3  μέλη. Από την επιτροπή θα εξαιρούνται όσα μέλη της έχουν σχέση με τους αθλητές που εμπλέκονται στην ένσταση και θα αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά. Το παράβολο ορίζεται στα 50€ και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των αγώνων. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

 1. ΕΠΑΘΛΑ
  Κύπελλο για τον πρώτο νικητή κάθε γκρουπ και μετάλλια για τον 2ο και 3ο της γενικής κατάταξης και  στα δύο Γκρουπ .

11.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΕΠΑΘΛΑ: Μόνο στους νικητές του Α Γκρουπ. Συγκεκριμένα :

Στο 1ο νικητή το 30% των παραβόλων, στον 2ο νικητή το 20% και στον τρίτο το 10% 
12. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Επικεφαλής διαιτητής: Τοζάρος Χρήστος

Διαιτητές: Κεφάλας Γιάννης-Πασχάλης Νίκος
13 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ – ΓΕΝΙΚΑ
Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική νομοθεσία, τους κανόνες της F.I.D.E., τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και την Προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα παραρτήματά της. Για την ερμηνεία της Προκήρυξης και διευκρινίσεις σχετικά με αυτή, αρμόδιος είναι ο Επικεφαλής Διαιτητής, οι αποφάσεις του οποίου είναι οριστικές, τελεσίδικες, άμεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήματα της προκήρυξης.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους παραπάνω κανονισμούς ή από την Προκήρυξη, αρμόδιος είναι ο Διευθυντής αγώνων.
Όποιος ηττηθεί μία φορά χωρίς αγώνα, θεωρείται ότι αποχώρησε εκτός αν η απουσία θεωρηθεί από τον επικεφαλής διαιτητή αιτιολογημένη.

Όπου αναφέρεται η λέξη αθλητής, εννοείται και αθλήτρια.
12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 16 Απριλίου 2015  στο τηλ 6980397777 Τοζάρος Χρήστος  και στο e-mail xrimatoz@otenet.gr.

Ο  Πρόεδρος                Η Γεν. Γραμματέας

Τοζάρος Χρήστος         Αγγέλου Δήμητρα.