Τρίτη 26.05.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εβαλε εργολάβο και κόψει τα ξερά δένδρα ο δήμος

21.01.2015

Στην αποκοπή ξερών δέντρων που αποτελούσαν σημεία που έκρυβαν κινδύνους για τους συμπολίτες, προχώρησε ο Δήμος Τρικκαίων. Η Υπηρεσία Πρασίνου είχε ήδη κατηγοριοποιήσει τα δέντρα που θα κόβονταν, καθώς είχε αποδεχθεί και πολλά παράπονα συμπολιτών, εδώ και πολλούς μήνες. Πλέον, διά της εργολαβίας που άρχισε να υλοποιείται, ξεκίνησε η κοπή δέντρων στα νεκροταφεία, μια διαδικασία που σύντομα θα τελειώσει και θα εξαλείψει πηγή κινδύνων για τους συμπολίτες.
Από το γραφείο Τύπου