Τετάρτη 23.06.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το Χρήμα και η σημασία του στην Εκπαίδευση

13.01.2021

 

Σ’ αυτό το άρθρο αναλύεται η ειδική περίπτωση της Οικονομίας και του Χρήματος, σε πολύ απλό επίπεδο, με στόχο να βοηθήσουμε τους αυριανούς πολίτες να ενταχθούν ομαλότερα στο κοινωνικό σύνολο και να γνωρίζουν βασικές οικονομικές έννοιες, ώστε να μην κάνουν λάθη ως ενήλικες. Εννοείται ότι αυτό ισχύει και για άλλες κοινωνικές μορφές ή φαινόμενα, όπως η Δημοσιογραφία, ο Αθλητισμός, οι Πόλεμοι κλπ. Θεωρούμε ότι, αν οι μικροί μαθητές μάθουν από το Νηπιαγωγείο ή το Δημοτικό βασικές οικονομικές έννοιες, θα καταστούν προοδευτικά δυναμικοί πολίτες γνωρίζοντας πολύ καλά τι γίνεται στην κοινωνία  σε θέματα οικονομικά, άρα θα μπορούν να ανταπεξέλθουν ευκολότερα σε δυσκολίες της καθημερινής τους ζωής όταν θα ενηλικιωθούν. Μέχρι τώρα στα Σχολεία διδάσκεται μόνο η Αποταμίευση (με αφορμή την αντίστοιχη Παγκόσμια Ημέρα της 31 Οκτ.) κανείς όμως από το Υπουργείο Παιδείας δεν σκέφτηκε ότι άλλες οικονομικές έννοιες θα μπορούσαν να είναι πιο χρήσιμες για τους νεαρούς μαθητές. Στα δε Λύκεια διδάσκονται δύσκολες οικονομικές έννοιες Μακρο-οικονομίας (δηλ. τα Οικονομικά ενός Κράτους), ενώ θα έπρεπε να ξεκινούν από την Μικρο-Οικονομία (δηλ. Οικονομικά των Επιχειρήσεων και της Οικογένειας).

Ανάμεσα σε όσα μπορούν και πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές για την οικονομική πλευρά της κοινωνικής ζωής είναι και η έννοια του Χρήματος. Κανείς δεν τους διδάσκει βασικά και εύκολα ζητήματα, όπως το ποια είναι η χρησιμότητά του, αλλά και πόσο η ποσότητά του επηρεάζει κατά πολύ τις ζωές μας. Από το Νηπιαγωγείο ακόμη πρέπει να μάθουν ότι το χρήμα δεν είναι αντικείμενο για να το κρατάμε σπίτι μας, αλλά για να κυκλοφορεί, διότι απλά είναι κι αυτό ένα αγαθό. Μας βοηθά να κινούμαστε πιο άνετα στην ζωή, άρα πρέπει να κυκλοφορεί από άνθρωπο σε άνθρωπο αρκετά γρήγορα, ώστε όλα να κυλούν ομαλά. Επίσης ότι τυχόν ελλείψεις  χρήματος σε μια περιοχή ή χώρα είναι προσωρινές ή τεχνητές, αλλά και ότι όταν αυτό δεν υπάρχει σε αφθονία οι πολίτες μπορούν να καταφύγουν στην ανταλλακτική οικονομία (προϊόντα αντί προϊόντων).

Σταμάτη Π. Γαργαλιάνου

Εκπαιδευτικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

τηλ. 6944-134.004

Email:

stamatis_gargalianos@yahoo.gr