Δευτέρα 28.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το ΣτΕ «τινάζει» στον αέρα το πόθεν έσχες… – Υπ. Δικαιοσύνης: Θα ελεγχθούν όλοι για όλα

18.12.2017 /

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά το “πάγωμα” της υποβολής πόθεν έσχες για τους ίδιους τους δικαστές, έρχεται τώρα προκλητικά να ακυρώσει και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και όλων των υπολοίπων υπόχρεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Την ίδια ώρα, κύκλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης τονίζουν ότι η κυβέρνηση θα επανέλθει και θα ελεγχθούν όλοι για όλα.

Αναλυτικότερα, το ΣτΕ ακύρωσε ως μη νόμιμες τις σημαντικότερες ρυθμίσεις για να καταλήξει στην επίμαχη απόφαση του “ότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει καθ’ ολοκληρία το σύστημα υποβολής των δηλώσεων”.

Για όλους λοιπόν τους υπόχρεους προς υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες και όχι μόνο για τους δικαστές ακυρώθηκε σήμερα στο σύνολό της από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση 3212/2017) η υπουργική απόφαση (ΚΥΑ 1069/19.10.2017) που καθόριζε το περιεχόμενο υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Σε σημερινή έκτακτη συνεδρίαση ο πρόεδρος του ΣτΕ Νικόλαος Σακελλαρίου δημοσίευσε την απόφαση της Ολομέλειας με εισηγητή τον Σύμβουλο Επικρατείας Διομήδη Κυριλλόπουλο που έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης των δικαστικών ενώσεων κατά της επίμαχης κοινής υπουργικής απόφασης (Υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου και Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης,Δημήτρη Παπαγγελόπουλου).

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, έκρινε ότι:

Η απόφασή της αφορά όλους τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων, καθώς είναι μη νόμιμες οι ρυθμίσεις ή παραλείψεις που αφορούν

* Την υποχρέωση δηλώσεως των μετρητών άνω των 15.000 ευρώ που δεν περιλαμβάνονται σε καταθέσεις, σε τράπεζες, καθώς και των κινητών πραγμάτων αξίας άνω των 30.000 ευρώ.

* Την μη πρόβλεψη εύλογης προθεσμίας τόσο για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση του ελέγχου όσο και για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων προς δήλωση πόθεν έσχες.

* Την υποχρέωση να περιλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων ανεξαρτήτως του αν επήλθε ή όχι κατά το προηγούμενο έτος μεταβολή σε αυτά.

* Την μη πρόβλεψη προκειμένου περί περιουσιακών στοιχείων κτηθέντων σε προηγούμενες χρήσεις για την μη αναγραφή στην πρώτη ηλεκτρονική δήλωση της αξίας κτήσεως.

* Προκειμένου περί τραπεζικών λογαριασμών την υποχρέωση αθροίσεως των προερχομένων από κάθε πηγή ποσών καθ’ όλο το έτος και ακολούθως παράθεση των πηγών από τις οποίες προέρχεται το απομένον στις 31 Δεκεμβρίου υπόλοιπο του λογαριασμού και του ακριβούς ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε μία από αυτές αφού αφαιρεθούν τα ποσά των αναλήψεων, χωρίς να προσδιορίζεται από ποια πηγή ο/η υπόχρεος μπορεί να αφαιρέσει τα ποσά που ανέλαβε.

* Την υποχρέωση δηλώσεως των περιουσιακών στοιχείων του προσώπου με το οποίο ο/η υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των συμβούλων Επικρατείας , λόγω της σπουδαιότητας και της έκτασης των ρυθμίσεων που κρίθηκαν ως μη νόμιμες , δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει καθ’ ολοκληρία το σύστημα υποβολής των δηλώσεων, δεδομένου μάλιστα ότι το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των εν λόγω δηλώσεων δεν επιτρέπει κατ αρχήν την πρόοδο στη συμπλήρωση, ολοκλήρωση και υποβολή αυτών αν προηγουμένως δεν συμπληρωθούν υποχρεωτικώς όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους οικείους πίνακες.

Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί έναντι πάντων στο σύνολό της.

Documento.gr