Δευτέρα 03.10.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το Πείραμα του Ερατοσθένη στο 1ο ΓΕΛ Τρικάλων

24.03.2022

Την Τρίτη 22 Μαρτίου, ομάδα μαθητών του σχολείου μας με την επίβλεψη του
φυσικού κ. Ζουλιανίτη Θεοδώρου, έκαναν στην αυλή του σχολείου το πείραμα του
Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης.

Το πείραμα πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη μέρα και ώρα, για να είναι οι ηλιακές
ακτίνες παράλληλες στον κύκλο που ισημερινού.

Ο Ερατοσθένης, διευθυντής της μεγάλης βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας, έκανε το
πείραμα αυτό 300 περίπου χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού και κατάφερε να
υπολογίσει ην ακτίνα της γης με πολύ μεγάλη για την εποχή του ακρίβεια.

Η δράση διοργανώθηκε από ένα πλήθος Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών
(Ε.Κ.Φ.Ε.), με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
και της Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων ΕΚΦΕ (ΠΑΝΕΚΦΕ).

Παρόλη τη σχετική απλότητα του πειράματος, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι η δράση
αυτή ότι κατορθώνει να:

● οδηγεί στη διαπιστωμένη γνώση και αποδοχή της αξίας των Θετικών Επιστημών για
την κατανόηση του σύμπαντος κόσμου.

● προσελκύει αβίαστα το ενδιαφέρον των μαθητών και μαγνητίζει τη σκέψη αρκετών,
ώστε να προωθεί και να καλλιεργεί τη θετική στάση τους απέναντι στις Θετικές
Επιστήμες.

Ετικέτες: ,