Τετάρτη 15.07.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το παρόν δηλώνει το τμήμα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων

05.11.2019

Το τμήμα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων λειτουργεί με δράσεις και παρεμβάσεις όπου και όταν απαιτείται στον χώρο της υγείας … δεν έχει ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ….. δρα μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες … λαμβάνονται αποφάσεις από τα ενεργά μέλη του. Υφίσταται ψηφισμένη τριμελής συντονιστική επιτροπή, η οποία έχει
αναλάβει ρόλο ενημέρωσης των αρμοδίων οργάνων για τις δραστηριότητες του τμήματος. Το τμήμα
υγείας είναι παρόν στις εξελίξεις του χώρου … και θα συνεχίσει να υφίσταται με σκοπό την ενίσχυση του
με νέα μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν στην προάσπιση του χώρου της υγείας…

Η συντονιστική επιτροπή
του Τμήματος Υγειάς ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων
Γκαγκαμάνου Σούλα
Μέρμηγκας Γιώργος
Τσέλιου Σοφία