Παρασκευή 29.05.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το ΠΑΜΑΚ στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων

22.02.2019

Επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επισκέφθηκε το 5 ο
Γυμνάσιο Τρικάλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος STIMEY στο
οποίο συμμετέχει το σχολείο. Η λέξη STIMEY είναι ακρωνύμιο των λέξεων
(Science, Technology, Innovation, Mathematics, Engineering for the Young δηλαδή
Φυσική, Τεχνολογία, Καινοτομία, Μαθηματικά, Μηχανική για τους Νέους)
Το πρόγραμμα STIMEY έχει σα στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας και της
διαδικασίας της μάθησης με χρήση της τεχνολογίας. Το STIMEY επαναπροσδιορίζει
αυτές τις έννοιες συνδυάζοντας όλα τα θετικά των τεχνολογιών από το παρελθόν
(ραδιοφωνική μετάδοση), το παρόν (ιστοσελίδες και κοινωνικά μέσα) και το μέλλον
(ρομπότ). Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από έμπειρη παιδαγωγική ομάδα και
ενδιαφέρεται όχι μόνον για τη μάθηση αλλά και για τις προτιμήσεις και τα
ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών καθώς και για την ενσωμάτωσή τους στην
κοινωνία. Οι μαθητές/τριες του 5 ου Γυμνασίου είχαν πρόσβαση σε μια on line πλατφόρμα
με μαθησιακές δραστηριότητες και είχαν την ευκαιρία με ένα καινοτόμο και ευχάριστο τρόπο να οδηγηθούν σε νέα μονοπάτια μάθησης. Στο επόμενο στάδιο οι μαθητές θα εμπλακούν στη διαδικασία μάθησης με βοηθούς ρομποτάκια που θα διατεθούν στο σχολείο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Οι Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά, η Τεχνολογία, η Μηχανική και η Καινοτομία στην υπηρεσία των μαθητών ώστε να κάνουμε τη μάθηση να αποκτήσει τέτοιο νόημα για τους μαθητές για να παραμένουν με χαρά στο σχολείο, να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις και με επιτυχία να ακολουθούν τις μελλοντικές επιλογές τους. Σ΄αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια: Μακεδονίας της
Ελλάδας, Candiz της Ισπανίας, Hochschule Emden/Leer της Γερμανίας, Polotsk της
Λευκορωσίας και Jyvaskyla της Φινλανδίας καθώς και σχολεία Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των χωρών αυτών.