Παρασκευή 24.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το Αμερικάνικο Προξενείο στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων

26.02.2019

Στο πλαίσιο των δρόμων που ανοίγονται στους μαθητές/τριες μετά το Γυμνάσιο,
ο σύλλογος διδασκόντων κάλεσε εκπρόσωπο του Αμερικάνικου Συμβουλίου για να
μιλήσει για προοπτικές συνέχισης σπουδών στην Αμερική.
Η κ. Φράγκου, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Συμβουλίου επισκέφθηκε το
σχολείο μας και ενημέρωσε μαθητές/τριες Γ΄ τάξης για πρόγραμμα ανταλλαγής
μαθητών που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι μαθητές του σχολείου είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τις
δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις του προγράμματος,
ποιοι έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση, τι θα κερδίσει κάποιος από την εμπειρία της
ανταλλαγής και τι θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη κάποιος πριν κάνει αίτημα
ανταλλαγής.
Στο τέλος τέθηκαν ερωτήματα και δόθηκαν απαντήσεις σε θέματα που
απασχολούσαν τους μαθητές σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα στις Ηνωμένες
Πολιτείες και τις ευκαιρίες που δίνονται στους νέους για σπουδές στην Αμερική.