Κυριακή 23.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

To ΑΚΕΘ στη Γαλλία

05.12.2018

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στην εναρκτήρια εταιρική συνάντηση (27-28-11/2018) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «DigitalInnovativeMediaPublishingforAll – DIMPA» που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του ERASMUS+ και συγκεκριμένα της δράσης ΚΑ2 – Στρατηγικές Συμπράξεις. Το σχέδιο DIMPA βασίζεται στην ευρωπαϊκή προτεραιότητα σχετικά με την ανοικτή εκπαίδευση και τις καινοτόμες πρακτικές στη ψηφιακή εποχή. Η συνολική διάρκεια χρηματοδότησης του έργου προβλέπεται από τον Νοέμβριο του 2018 εώς και τον Οκτώβριο του 2020. Η εταιρική σύμπραξη αποτελείται από 6 εταίρους, τον συντονιστή του έργουRhéatis (FR) από τη Γαλλία και τους υπόλοιπους εταίρουςLogopsycom (BE), LesApprimeurs (FR), Asceps (SP) BFI-OOEE (AT) καθώς και τοAναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (GR).

Δεδομένου ότι η ψηφιοποίηση των εντύπων και των επικοινωνιακών μέσων απαιτεί ένα σύνολο νέων δεξιοτήτων, η κοινοπραξία συγκεντρώνει παρόχους και εκπαιδευτές ΕΕΚ στον τομέα των ΤΠΕ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες επαγγελματικές ανάγκες.

Κύριος σκοπός του σχεδίου είναι η ανάπτυξη ενός ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος (MOOC) με θέμα τις πρακτικές και τα εργαλεία των 6 πιο διαδεδομένων τεχνολογιών που εμπλέκονται στη βελτίωση της δημοσίευσης και της διάδοσης περιεχομένων (EPUB 3, Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα, Βίντεο 360°, ΔιαδραστικόVideoκαι Ανάπτυξη εντύπου με ενσωμάτωση επαυξημένης πραγματικότητας).

Στην εναρκτήρια συνάντηση οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να διαμορφώσουν τα μελλοντικά βήματα που αφορούν σε όλες τις δραστηριότητες του έργου.