Παρασκευή 22.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Την ερχόμενη Τρίτη η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου

06.03.2019 /

Καλούνται τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων σε 1 η Τακτική Γενική Συνέλευση
την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:30 στην αίθουσα του Επιμελητήριου
Τρικάλων με σκοπό την ενημέρωση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Οικονομικός Απολογισμός 2018
2.Οικονομικός Προϋπολογισμός 2019
3.Γενική Συνέλευση ΠΙΣ της 02-03/Μαρτίου/2019
Η παρουσία των μελών κρίνεται απαραίτητη.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα μέλη που έχουν
τακτοποιηθεί οικονομικά μέχρι και το 2018.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η 2 η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την
ίδια ημέρα και ώρα 21:00.