Δευτέρα 25.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αισιοδοξία για 65 σεντς στο βαμβάκι

16.08.2020

Υψηλότερα χαµηλά αλλά και υψηλά πετυχαίνει πλέον το βαµβάκι στη Νέα Υόρκη, που δείχνει να βρίσκεται κοντά στην εδραίωση µιας βάσης γύρω από τα 65 σεντς. Ζητήµατα ποιότητας, ζηµιές λόγω ξηρασίας και µειωµένες αποδόσεις στις ΗΠΑ φαίνεται ότι βελτιώνουν τα θεµελιώδη του προϊόντος, µε τις αγορές από την Κίνα να διαµορφώνουν µια πιο θετική εικόνα στη φυσική αγορά.

22_pin_3

Μετά τα υψηλά της 6ης Αύγουστου, η τιµή γλίστρησε στο εύρος των 62 σεντς την εποµένη, προσπαθώντας καθ όλο το υπόλοιπο της περασµένης εβδοµάδας να καλύψει  τη χαµένη διαφορά της διόρθωσης.

Γιάννης Παπαδογιάννης