Κυριακή 23.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τι προκαλεί το έντονο στρες σε μια γυναίκα;

14.12.2018

Μία νέα μελέτη, που διεξάχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο Zhejang της Κίνας, ήρθε για να επιβεβαιώσει το γεγονός, ότι το έντονο στρες κατά τη διάρκεια της πρώιμης ενήλικής ζωής μίας γυναίκας μπορεί να επιφέρει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την υγεία της καθώς μεγαλώνει.

Μολονότι στο παρελθόν είχαν διενεργηθεί αρκετές ερευνητικές προσπάθειες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η σχέση ανάμεσα στο στρες και την εγκυμοσύνη, τα δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνοαποβολής (που θεωρείται η πιο κοινή επιπλοκή μεταξύ των εγκύων γυναικών και υπολογίζεται ότι επηρεάζει περίπου το 20% των κυήσεων παγκοσμίως) παρουσιάζονταν κάπως αντιφατικά στη διεθνή βιβλιογραφία.

Γι’ αυτό το λόγο, οι επιβλέποντες της συγκεκριμένης έρευνας αποφάσισαν να προβούν σε συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση ενός συνόλου μελετών, οι οποίες αφορούσαν το πως ο παράγοντας του στρες μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη της κύησης.

Με μεγάλη έκπληξη, οι ερευνητές διαπίστωσαν, ότι ο κίνδυνος αποβολής ήταν έως και 42% πιο υψηλός για τις γυναίκες, που είχαν βιώσει ορισμένα στρεσογόνα γεγονότα, κατά τη διάρκεια της πρώιμης ενήλικης ζωήςτ ους (π.χ., απώλεια κάποιου αγαπημένου προσώπου, οικονομικές ανησυχίες, ψυχοκοινωνικά προβλήματα, δυσκολίες στη σχέση ή το γάμο, ακατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, εμπειρία προηγούμενης αποβολής, κ.α) σε σύγκριση με όσες δεν διέθεταν ιστορικό οξέος άγχους.

Οι συγγραφείς της μελέτης ισχυρίστηκαν, ότι το στρες έχει την ιδιότητα ενεργοποίησης και απελευθέρωσης συγκεκριμένων ορμονών, οι οποίες επηρεάζουν στοχευμένες βιοχημικές οδούς, που στην πραγματικότητα είναι απαραίτητες για την υγιή έκβαση μίας εγκυμοσύνης.

Συγχρόνως, η συγκεκριμένη έρευνα τόνισε την ανάγκη λεπτομερούς εξέτασης και καταγραφής του ψυχολογικού υπόβαθρου των εγκύων γυναικών εκ μέρους των ιατρών, με σκοπό τη μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης επιπλοκών ή ακόμα και φαινομένων αποβολής.