Τετάρτη 28.07.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις κατασχέσεις σε κοινό λογαριασμό

15.10.2017

Με έγγραφό της που κατέθεσε η ΑΑΔΕ, απαντώντας σε αναφορά που υποβλήθηκε στη Βουλή, διευκρινίζει το πλαίσιο των ποσών που κατάσχονται από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πρόκειται για αναφορά, η οποία αφορούσε περίπτωση συνταξιούχου και την κατάσχεση από τραπεζικούς της λογαριασμούς, στους οποίους είχε δηλώσει ως συνδικαιούχο την αδελφή της-οφειλέτιδα του Δημοσίου.

Η ΑΑΔΕ, λοιπόν, με το έγγραφο τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι ισχύει το ακατάσχετο καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα για κάθε φυσικό πρόσωπο μέχρι το ποσό των 1.250 € το μήνα.

Σε περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός στον οποίον κατατίθενται μισθοί, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός ως ακατάσχετος, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ο μοναδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός (σχετ. ΠΟΛ. 1222/2015 & ΠΟΛ. 1182/2014).

Εάν δεν προβεί στη δήλωση αυτή ο φορολογούμενος, οι πάσης φύσεως καταθέσεις του δεν προστατεύονται έναντι του Δημοσίου.

Σύμφωνα όμως με τις Τράπεζες σε περίπτωση κατάσχεσης κοινού λογαριασμού, η κατάθεση ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατ’ ίσα μέρη και επομένως η κατάσχεση εκτείνεται μόνο στο μερίδιο που ανήκει στον καθού η κατάσχεση και όχι σε όλο το λογαριασμό.

oenet.gr