Τετάρτη 27.10.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τι ορίζει το Π.Δ για τη λήξη των μαθημάτων σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

19.04.2018 /

Την τελευταία ημέρα των μαθημάτων σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία ορίζει το ΠΔ79 του 2017.

Κατά συνέπεια τα μαθήματα τελειώνουν φέτος την Παρασκευή 15 Ιουνίου.

Ακόμη, ορίζεται ότι η διδασκαλία των μαθημάτων ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Σε περίπτωση που η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα.

Την ημέρα λήξης των μαθημάτων χορηγούνται στους μαθητές των Δημοτικών Τίτλοι Προόδου και αντίγραφα Τίτλου Σπουδών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20.

Την ίδια ημερομηνία αποστέλλονται από τα νηπιαγωγεία τα Πιστοποιητικά Φοίτησης των μαθητών για την εγγραφή τους στα Δημοτικά και από τα Δημοτικά οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.

Δεν γίνεται μάθημα την 15η Ιουνίου και την 11η Σεπτεμβρίου

Όπως ορίζει το ΠΔ, διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται τις ημέρες έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους.

Από 15-21 Ιουνίου η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Παράλληλα, οι περίοδοι από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου και από 15 έως 21 Ιουνίου δύναται να αξιοποιούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

alfavita.gr