Κυριακή 23.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνάντηση για τα επιχειρησιακά σχέδια Δήμων της Θεσσαλίας

05.02.2015

Σε ανακοίνωση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας επισημαίνονται τα παρακάτω:

 

«Βάσει του σχετικού θεσμικού πλαισίου, οι Δήμοι υποχρεούνται, κατά την τρέχουσα περίοδο, να εκπονήσουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα εντός του πρώτου εξαμήνου. Σύμφωνα με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει να τα εκπονήσουν με τις δικές τους δυνάμεις.

 

Για το σκοπό αυτό η ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αποφάσισε να συνεργαστεί με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), θεσμικό σύμβουλο της Αυτοδιοίκησης και φορέα που συνέταξε τις προδιαγραφές για τη σύνταξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να υποστηρίξει συμβουλευτικά και τεχνικά τα αρμόδια στελέχη των δήμων.

 

Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

 

  • Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, για τους υπεύθυνους Αντιδημάρχους και τα αρμόδια στελέχη των Δήμων της Θεσσαλίας, με σκοπό την ενημέρωση τους και την υποστήριξή τους στα ζητήματα που τους απασχολούν,

 

  • Παροχή τεχνικών εργαλείων, προτύπων και εντύπων με παραδείγματα που θα μπορούν να αξιοποιήσουν ή να συμβουλευτούν τα στελέχη σε όλες τις φάσεις εκπόνησης των προγραμμάτων (στρατηγικού σχεδιασμού, διαβούλευσης, επιχειρησιακού προγραμματισμού) και τέλος,

 

  • Παροχή εξ΄ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω της λειτουργίας help-desk, από τα στελέχη της ΕΕΤΑΑ και της ΠΕΔΘ, που θα λειτουργήσουν ως δίκτυο.

Για την έγκαιρη εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Δήμων της Θεσσαλίας και υποστήριξης των αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών των Δήμων, η ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και η ΕΕΤΑΑ διοργανώνουν την 1η Συνάντηση εργασίας την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00, στην Λάρισα – Αίθουσα ΔΕΥΑΛ – Τέρμα Τυχερού.

Στην 1η Συνάντηση Εργασίας θα συζητηθούν και θα καταγραφτούν για περαιτέρω επεξεργασία, οι ανάγκες των Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τα ερωτήματα που απασχολούν τα στελέχη που ασχολούνται με το θέμα αυτό, ώστε να η ΠΕΔ με την ΕΕΤΑΑ να συμβάλλουν στην εκπόνηση των Επιχειρησιακών σχεδίων, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά».