Τρίτη 07.12.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πανθεσσαλική Συνάντηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

29.05.2015

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 το περιφερειακό εργαστήριο δικτύωσης, με τη συμμετοχή κοινωνικών επιχειρήσεων και φορέων από όλη τη Θεσσαλία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την ενθάρρυνση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα έγινε για πρώτη φορά μεταφορά εμπειριών και παρουσίαση καλών πρακτικών, από τις σημαντικότερες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο θεσσαλικό χώρο.

Ειδικότερα, ο Αντιδήμαρχος Τρικκαίων κ. Κυρίτσης Χρυσόστομος, αναφέρθηκε στη συνεργασία των κοινωνικών επιχειρηματιών με τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ ο κ. Ράπτης Οδυσσέας, Διευθύνων Σύμβουλος της e-Trikala A.E., εστίασε την εισήγηση του στα επιχειρησιακά μοντέλα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ.

Από την πλευρά της η κα Σέγγη Χρυσαυγή, στέλεχος της Αναπτυξιακής Καρδίτσας, παρουσίασε τους στόχους του Δικτύου Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – SES Net, καθώς και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από την υλοποίηση του.

Ο Διευθυντής της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. κ. Μπέλλης Βασίλης, ανέλυσε το οικοσύστημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και το συνεργατισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους Περιφερειακούς Μηχανισμούς Στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας, με παράλληλα αναφορά στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη που διεκδικεί τον περιφερειακό μηχανισμό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στη συνέχεια εκπρόσωποι των σημαντικότερων Κοινωνικών Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν της επιχειρήσεις τους και να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους και την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει από τη μέχρι σήμερα δράση τους. Από τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας συμμετείχαν και παρουσίασαν τις δράσεις τους, η κα Αργυρίου Σταυρούλα, Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. «ΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΣ», η κα Μαρκοπούλου Ερασμία και η κα Χαρισοπούλου Δέσποινα, μέλη της Κοιν.Σ.Επ. «Equus Equal», ο κ. Σιδέρης Γιώργος, Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. «ΚΗΠΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ», καθώς και η κα Μπαρμπάτσαλου Μαρία, Μέλος της Κοιν.Σ.Επ. «Πολιτιστικό Εργαστήρι ΡΟΔΑ».

Η κα Λουκά Κωνσταντία, από το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανέλυσε την περίπτωση της Κοιν.Σ.Επ. «ΤΟ ΣΤΑΧΥ», που από πολιτιστικός σύλλογος, μετεξελίχθηκε σε επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας.

Λίγο πριν το κλείσιμο της συνάντησης, το σύνολο των συμμετεχόντων διατύπωσαν τις απόψεις τους σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας & οικονομίας, ενώ συζητήθηκε και η ανάγκη της συγκρότησης ενός δικτύου των κοινωνικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρηματιών, σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας. Προς την κατεύθυνση εξάλλου αυτή, θα κινηθεί και η δημιουργία από την e-Trikala A.E., ενός forum που θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και διάχυσης πληροφοριών, μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Η συνάντηση, διοργανώθηκε στα πλαίσια της Δράσης 2, της Πράξης «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.