Σάββατο 18.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

θερμοκοιτίδες Ανάπτυξης τοπικής Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Οικονομίας

25.06.2015

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 11.00 η Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Πράξης «Θερμοκοιτίδες Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας» στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Τρικάλων.

Η ημερίδα, διοργανώθηκε στα πλαίσια της Δράσης 4, η οποία υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Στην ημερίδα έγινε παρουσίαση των δράσεων 2 (Δημιουργία Δικτύου Τοπικών Φορέων – Περιφερειακό Workshop) και 15 (Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής Οικονομίας Τρικάλων). Εισηγητής: Ο. Ράπτης, Δ/νων Σύμβουλος e-Trikala A.E. Των Δράσεων 3 (Δικτύωση Μεταξύ Αναπτυξιακών Συμπράξεων), 6 (Ενημερωτικές Συναντήσεις με τις Ομάδες των Ωφελουμένων – Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης) και 17 (Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής Οικονομίας Καλαμπάκας & Φαρκαδόνας). Εισηγητής: Β. Κουτής, Υποδιευθυντής ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Επίσης έγινε  παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων (Δράση 10), των Προγραμμάτων Κατάρτισης (Δράσεις 11, 12, 13) και της Παροχής Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας (Δράση 17). Εισηγητής: Λ. Μόσχης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Απασχόλησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε.  Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Δράσης 14 (Πρόγραμμα Κατάρτισης). Εισηγητής: Χρ. Σινάνης, ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ. της Δράσης 8 (Ενημερωτικές Συναντήσεις με τις Ομάδες των Ωφελούμενων) και της Δράσης 18 (Παροχή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Ψυχολογικής Στήριξης). Εισηγητής: Κων. Φώλιας, ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ.

Πραγματοποιήθηκε  σύνοψη των αποτελεσμάτων του έργου. Στοιχεία επίτευξης του στόχου της απασχόλησης. Υποστήριξη στη σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Εισηγητής: Χ. Καλλιάρας, Υπ. Έργου, e-Trikala A.E.

Στο τέλος έγινε βράβευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Περιβαλλοντικής Φροντίδας «ΚΗΠΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» και δόθηκαν βεβαιώσεις Παρακολούθησης στους Ωφελουμένους της Πράξης.