Τρίτη 27.10.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ταμίας “τσέπωσε” 135.159 ευρώ και προσέφυγε στο ΣτΕ για να μην… απολυθεί

05.11.2017 /

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον… “μακρυχέρη” ταμία δήμου, που είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 6 ετών.

Το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση ειδικού ταμία δήμου της Κρήτης, ο οποίος ζητούσε να ακυρωθεί η πειθαρχική απόφαση της απόλυσης του επειδή ιδιοποιήθηκε 135.159 ευρώ και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6 ετών.

Ειδικότερα, το 2004 η οικονομική υπηρεσία του δήμου διαπίστωσε ταμειακό έλλειμμα ύψους 961.757,31 ευρώ. Ο ειδικός ταμίας του δήμου αρχικά έκανε λόγο για λογιστικό λάθος λόγω της μετάβασης από το απλογραφικό στο διπλογραφικό σύστημα.

Ωστόσο, κατά την κύρια ανάκριση, διενεργήθηκε λογιστικός έλεγχος στο ταμείο από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και διαπιστώθηκε ότι το έλλειμμα ήταν πραγματικό και ανερχόταν σε 963.360,85 ευρώ.

Στην συνέχεια το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης τον έκρινε ένοχο για όλα τα αδικήματα εκτός της απάτης, και τον καταδίκασε σε συνολική ποινή κάθειρξης 19 ετών. Άσκησε έφεση και το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης τον έκρινε ένοχο για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση σε βάρος Ο.Τ.Α. συνολικού ποσού 135.159 ευρώ και της απιστίας στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση σε βάρος Ο.Τ.Α. και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 6 ετών.

Ακολούθως, κινήθηκε σε βάρος του η πειθαρχική διαδικασία ενώπιον της οποίας υποστήριξε ότι εκτελούσε εντολές του δημάρχου και ότι είχε καταστραφεί το «πρόχειρο βιβλίο» που τηρούσε με τις πληρωμές και τις άλλες δαπάνες του δήμου.

Το πειθαρχικό συμβούλιο των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. της περιφέρειας Κρήτης, επέβαλε στον ταμία, την ποινή της οριστικής παύσης για τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος, της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, της απιστίας, της χρησιμοποίησης της υπαλληλικής ιδιότητας για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και της εντός και εκτός υπηρεσίας αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής.

Προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να ακυρωθεί η πειθαρχική απόφαση προκειμένου να επιστρέψει στο δήμο, αλλά το Γ΄ Τμήμα του ΣΤΕ απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς.

πηγή: Ant1news.gr