Τετάρτη 08.07.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου

21.04.2017 /

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

3.τους κ.κ. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των.

Έδρες τους

 

Σας προσκαλώ σε 14η τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ΤΚ Μουζακίου, την  25η Απριλίου 2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 20:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

 

1. Εξέταση αίτησης της εταιρείας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού ΑΗΒ GROUP

Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Κωτσός Γεώργιος

2. Έγκριση της αρ.49/2015 απόφασης του  Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μουζακίου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Κωτσός Γεώργιος

3. Περί συμμετοχής του Δήμου Μουζακίου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού καταστατικού

Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Κωτσός Γεώργιος

4. Έγκριση έκθεσης  εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής: Ταμπάκου Μαρία

5. Ανάκληση της αριθμ.223/2016 απόφασης του ΔΣ του Δήμου και εκ νέου ανάθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Δυτικής Θεσσαλίας (ΟΧΕ)

Εισηγητής: Ταμπάκου Μαρία

6. Παράταση προθεσμίας παράδοσης της δασοτεχνικής μελέτης του έργου:Βελτίωση Δασικού δρόμου Γ΄’ κατηγορίας σε Β’από τη θέση Διασέλα

Εισηγητής: Αντιδ.Τσιούφη Ευαγγελή