Τετάρτη 27.10.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Tα τρία κορυφαία προϊόντα που εξάγουμε στη Γαλλία – Αύξησαν ως 82% την αξία τους

22.04.2018

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων της Γαλλίας, το διμερές εμπόριο Γαλλίας- Ελλάδας παρουσίασε πτώση της τάξης του 0,4% κατά το 2017, με τον όγκο εμπορίου να διαμορφώνεται σε 2,7 δισ. ευρώ. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών κατά το ανωτέρω διάστημα σημείωσε αξιόλογη άνοδο της τάξης του 13,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, φθάνοντας τα 720,7 εκατ. ευρώ, από 633,1 εκατ. ευρώ το 2016.

Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία κατά το υπό εξέταση διάστημα κινήθηκαν πτωτικά κατά 4,7% και ανήλθαν σε 1,99 δισ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε μικρή βελτίωση κατά 186 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016, παραμένοντας, ωστόσο, έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας (-1,3 δισ. ευρώ). Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές για την Ελλάδα ανήλθε σε 36,2%.

Ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία – Κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα

Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία, την πρώτη θέση μεταξύ των εξαγόμενων προϊόντων καταλαμβάνουν τα συσκευασμένα φάρμακα (ΚΣΟ 3004), με μερίδιο 14,7%. Κατά το 2017, η αξία των εξαγωγών του προϊόντος σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 58,7% και ανήλθε σε 106,1 εκατ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι πλάκες και ταινίες από αργίλιο (ΚΣΟ 7606), η αξία των οποίων ανήλθε σε 61,8 εκατ. ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 8,6% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία. Ακολουθούν οι σωλήνες από χαλκό (ΚΣΟ 7411) με ύψος εξαγωγών 56,5 εκατ. ευρώ (εντυπωσιακά αυξημένο κατά 82%) και μερίδιο 7,8%, τα νωπά ψάρια (ΚΣΟ 0302) με εξαγωγές ύψους 42,2 εκατ. ευρώ και μερίδιο 5,9%. Οι καρποί και τα φρούτα, συσκευασμένα (ΚΣΟ 2008) με εξαγωγές ύψους 30,4 εκατ. ευρώ και μερίδιο 4,2% συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των κυριότερων ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων στη Γαλλία κατά το 2017.
Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία – Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα

Την πρώτη θέση μεταξύ των εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία καταλαμβάνουν τα φάρμακα (ΚΣΟ 3004) με μερίδιο 9,2% και αξία 183,5 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν τα νωπά κρέατα βοοειδών (ΚΣΟ 0201) με μερίδιο 8,1% και αξία 161,4 εκατ. ευρώ, τα επιβατικά αυτοκίνητα (ΚΣΟ 8703) με μερίδιο 3,8% και αξία 75 εκατ. ευρώ, τα προϊόντα ομορφιάς (ΚΣΟ 3304) με μερίδιο 2,9% και αξία 57,9 εκατ. ευρώ και τα πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο (ΚΣΟ 7208) με μερίδιο 2,6% και αξία 51 εκατ. ευρώ.

Documento.gr