Σάββατο 19.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη χρηματοδότηση 70.000 ευρώ στην Πύλη

21.02.2017

Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ύψους

528.957,51 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποκλειστικά για την επιδιόρθωση
ζημιών που προκλήθηκαν στα δίκτυα και τις υποδομές των Δήμων, λόγω των φυσικών
καταστροφών από την πρόσφατη κακοκαιρία, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το
έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται
από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους. Συγκεκριμένα διατίθεται για τον Δήμο
Πύλης Τρικάλων, ποσό: 70.000€

Το Γραφείο Τύπου της Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων