Δευτέρα 01.06.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης

22.07.2016 /

Συνεδριάζει την Πέμπτη και ώρα 14.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
 2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2016.
 3. Έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2016, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.
 4. Επέκταση δικτύου φωτισμού στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.
 5. Επιβολή ανταποδοτικού τέλους σήμανσης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
 6. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου και διενέργεια διαδικασιών έξωσης μισθωτή από το μίσθιο.
 7. Διενέργεια διαδικασιών έξωσης οφειλετών από μίσθια λόγω μη υπογραφής συμφωνητικών.
 8. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
 9. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα μισθώματα δημοτικού καταστήματος.
 10. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή προστίμων ΚΟΚ.
 11. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.
 12. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων 2016 – ψήφιση πιστώσεων.
 13. Αίτηση Πολιτιστικού Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Παλαιομοναστήρου για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου.
 14. Αίτηση της viewmaster για κάλυψη αναγκών κινηματογραφικού γυρίσματος της ταινίας «ΦΡΑΓΜΑ».
 15. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Πύλης.
 16. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πιαλείας.
 17. Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Δέσης με απευθείας συμφωνία.
 18. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2016.
 19. Έγκριση της αριθμ. 41/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.
 20. Τροποποίηση της αριθμ. 50/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης για την ανάπτυξη και την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε πληθυσμούς ορεινών περιοχών ΕΟΧ GR07/3580» με ίδια μέσα.
 21. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντη του γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης».
 22. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης».
 23. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων».
 24. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Αιθήκων».
 25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
 26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου».
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και βελτίωση δημοτικών οδών και υποδομών Δ. Πύλης».
 28. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη διαχείρισης δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης».