Παρασκευή 27.11.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σύλλογος Ηπειρωτών: Καταγγελία για υπεξαίρεση χρημάτων

06.07.2020

Οι λόγοι της παραίτησής μου από το Δ.Σ. του

Συλλόγου Ηπειρωτών Νομού Τρικάλων

Την 29.06.2020 υπέβαλα την παραίτηση μου από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ηπειρωτών Νομού Τρικάλων, απόφαση που εδράζεται κυρίως σε λόγους αρχών και ηθικής τάξεως και συνεπεία συμπεριφορών που αντιτίθεται στα καλώς νοούμενα συμφέροντα του συλλόγου και θέτουν σε κίνδυνο και αμφισβήτηση την ηθική του υπόσταση, τη φήμη, το κύρος και την ευρεία αναγνώριση που τυγχάνει ο Σύλλογος των Ηπειρωτών λόγω της ιστορικής του πορείας στους κόλπους της τρικαλινής κοινωνίας και όχι μόνο.

Κατά πρώτον ένας εκ των σοβαρότερων λόγων που με υποχρέωσε μετά λύπης μου να παραιτηθώ είναι το γεγονός ότι μετά από εκδήλωση του Συλλόγου που έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2019 στην αίθουσα του Φρουρίου Τρικάλων συγκεντρώθηκε ένα χρηματικό ποσό,το οποίο προήλθε από συνδρομές των μελών του Συλλόγου και προς ενίσχυση του ταμείου αυτού ποσό το οποίο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι έλειπε από το ταμείο του Συλλόγου.

Μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας ελεγκτικής επιτροπής τον Ιανουάριο του 2020 εξεδόθη το πόρισμα αυτής, σύμφωνα με το οποίο εμπλέκονται δύο από τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία επιρρίπτουν ο ένας τις ευθύνες στον άλλο.Και ενώ το πόρισμα αυτό γνωστοποιήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. τον Ιανουάριο του 2020,ουδέν εγένετο για τη διαλεύκανση του ζητήματος και την απόδοση ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων απέστειλα στην ως άνω ελεγκτική επιτροπή το από 12.05.2020 υπόμνημά μου,το οποίο μεταξύ άλλων, καλούσα αυτήν, για λόγους προστασίας της ηθικής υποστάσεως του συλλόγου μας και όχι μόνο,να προκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, βάσει του ισχύοντος άρθρου 14 του καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο: “Η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται κατά πάντα χρόνον να προκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, εάν λόγω πταίσματος ή εξ αμελείας της Διοικήσεως ή διαχειριστικών ανωμαλιών κινδυνεύουν τα συμφέροντα του συλλόγου,πλην όμως μέχρι και σήμερα ουδέν εγένετο κι ενώ μάλιστα η επιτροπή είχε ικανό χρονικό διάστημα ενάμιση μηνός προ κορωνοϊού για να προβεί στις νόμιμες οφειλόμενες ενέργειες.

Κατά δεύτερον την 10.03.2020 έλαβε χώρα συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την κάλυψη κενής θέσης, λόγω προηγηθείσης παραιτήσεως της συμβούλου Τ.Μ. και για το λόγο αυτό κλήθηκαν να παραστούν τα δύο πρώτα επιλαχόντα ισοψηφήσαντα μέλη.Κι ενώ το άρθρο 12 του καταστατικού του Συλλόγου ορίζει ρητώς ότι “σε περίπτωση ισοψηφίας κρίνει ο κλήρος”, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ζήτησε να γίνει εκλογή διά ψηφοφορίας και παρά τη σθεναρή αντίθετη άποψη εμού και της ταμία και της μη συμμετοχής μας σε αυτή.Πλήν όμως η διαδικασία προχώρησε με τον τρόπο που υπέδειξε ο Πρόεδρος κατά ευθεία παράβαση του καταστατικού και δημιουργώντας σοβαρές υπόνοιες μεροληψίας και ενδεχομένων προσωπικών προτιμήσεων κατ’ αντίθεση και των αρχών του Συλλόγου.

Κατά τρίτον προ μηνός δέχθηκα όλως αιφνιδίως και απροκλήτως λεκτική επίθεση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος απείλησε εμένα, με προσβλητικούς και απαξιωτικούς για την προσωπικότητά μου χαρακτηρισμούς,τους οποίους άκουσαν και οι Γ.Μ. και Χ.Μ.,προκαλώντας σε εμένα φόβο και ανησυχία.Μάλιστα για το λόγο αυτό προέβην στην αποστολή εξωδίκου διαμαρτυρίας, προκειμένου να διασφαλίσω στο μέλλον την ψυχική και σωματική μου ακεραιότητα από τυχόν τέτοιου είδους πράξεις.

Η ως άνω ανεξήγητη συμπεριφορά δεν συνάδει σ’έναν γνήσιο, όπως εγώ,Ηπειρώτη,με κοινωνική καταξίωση μετά από 35ετή θητεία ως λειτουργού της υγείας.Πολύ περισσότερο οι ως άνω περιγραφόμενες ενέργειες από μέλη του συλλόγου,προσβάλλουν το κύρος και την ηθική υπόσταση του ιστορικού συλλόγου μας.

Παραμένω, τέλος, πιστός στις αρχές και τις αξίες που εξετίμησαν τα μέλη του Συλλόγου μας  και  με εξέλεξαν ως πρώτο στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ., τα οποία ευχαριστώ ειλικρινώς για την αγαστή συνεργασία μας στα πλαίσια προαγωγής και εξυπηρέτησης του σκοπού και ανάδειξης του έργου του Συλλόγου μας.

Με τιμή

Κωνσταντίνος Μάρης – Ιατρός

τ.Σύμβουλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών Ν.Τρικάλων