Σάββατο 31.10.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σύνταξη στα 67 για όλους τους εκπαιδευτικούς

21.11.2017 /

Όσοι προλάβατε … προλάβατε. Μερικοί μπορεί να προλαβαίνετε ακόμα, αφού μέχρι 31-12-2021 θα ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης.

Μετά από την ημερομηνία όλοι οι εκπαιδευτικοί θα συνταξιοδοτούνται πλέον σε ηλικία 67 ετών ή με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας τους.

Για την συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική η αναγνώριση των πλασματικών χρόνων προϋπηρεσίας ειδικά για όσους εκπαιδευτικούς έκαναν αίτηση πριν το τέλος του 2016, εξασφαλίζοντας έτσι εξαγορά με 100 € για κάθε μήνα.

Με τα νέα δεδομένα και με τις αλλαγές στο χώρο της παιδείας που ως στόχο έχουν να μην γίνουν προσλήψεις για τα επόμενα χρόνια θα φτάσουμε σε σημείο να χωρίζει τον εκπαιδευτικό από τους μαθητές μισός αιώνας ζωής. Ο παππούς θα κάνει μάθημα στα εγγόνια.

thranio.eu