Πέμπτη 18.07.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεργασία Δήμαρχου Τρικκαίων με τους τρικαλινούς ανθοπαραγωγούς

01.04.2019

Θέματα ουσίας για τους τρικαλινούς ανθοπαραγωγούς, συζητήθηκαν ανάμεσα στον
Δήμαρχο και το ΔΣ του συλλόγου. Ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου δέχθηκε το προεδρείο του
ΔΣ τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία
των ελεγκτικών μηχανισμών του Δήμου, την προστασία του κλάδου, τη βελτίωση των
υπηρεσιών.
Σε κλίμα συναίνεσης, συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα βήματα που σχετίζονται με τον τρόπο
ενίσχυσης των ελέγχων στη λαϊκή αγορά από αθέμιτο ανταγωνισμό, προερχόμενο από μη
ανθοπαραγωγούς. Τα μέλη του ΔΣ που επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Τρικκαίων ήταν οι
πρόεδρος Αθανάσιος Καραούλας, αντιπρόεδρος Αθανάσιος Μπαγλατσάκος, γραμματέας
Δημήτριος Γιαννής, μέλος Ευάγγελος Καραούλας.