Πέμπτη 07.07.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεργασία Δ. Πύλης με την σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών

23.02.2022

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης σας ενημερώνει πως ξεκινάει
συνεργασία και δικτύωση με την σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ΑΜΕΑ
Αθηνών, όσον αφορά τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που
υλοποιεί η σχολή . Τα προγράμματα απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία και
στοχεύουν στην επαγγελματική εξειδίκευση ανέργων ατόμων με αναπηρίες,
σε ειδικότητες που συνάδουν με την ιδιαιτερότητα τους ώστε να μπορούν να
εργαστούν ή να αυτοαπασχοληθούν.

Επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι η φοίτηση διαρκεί δύο σχολικά έτη,
είναι επιδοτούμενη και παρέχεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Είμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες
πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την ένταξη των ατόμων στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα επικοινωνήστε με: το τηλ: 2434350303 καθώς και στη
ηλ.δ/νση: kentrokoinotitas@dimospylis.gr