Δευτέρα 06.02.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Μουζακίου

22.11.2018 /

Με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου.

Η ατζέντα

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 46/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ και ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο “Χαρτογράφηση, ψηφιοποίηση, δημιουργία Β.Δ. δικτύων ύδρευσης κι εισαγωγή σε G.S.I.”

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ και ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ για την υλοποίηση της πράξης “ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΕΛΑΝΘΗΣ-ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ”

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ” Κέντρου Κοινότητας Μουζακίου ”

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα “ΑΥΙΜ” της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μουζακίου” – επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος προγράμματος

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των όρων μίσθωσης ακινήτων ΚΑΔ <<ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ>> υπέρ Δήμου Μουζακίου (ακίνητο Λεπτοκαρυάς, κατάστημα στη Λεωφόρο Αντ. Βασιλείου)

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2019

Εισηγητής: Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Φούκας Βασίλειος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταβολής σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας για το σχολ. έτος 2019-2020

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

9. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης-καλέσματος για τη χορήγηση βραβείων του ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ ΔΗΜΟΥ για το έτος 2017-2018

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή Υπηρεσίας Φύλαξης για το έτος 2019

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύμφωνης γνώμης για την ηλεκτροδότηση κεραίας της Rural Connect στη θέση Προφήτης Ηλίας της Τ.Κ. Οξυάς

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της αριθμ. 85/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητισμός-Πολιτισμός-Νεότητα

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ρούσσα-Μάγγου Ελένη

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της αριθμ. 87/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητισμός-Πολιτισμός-Νεότητα

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ρούσσα-Μάγγου Ελένη

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραλαβή της Τεχνικής Έκθεσης του ερευνητικού προγράμματος <<Πιλοτικής βελτίωσης βοσκοτόπων στο Δήμο Μουζακίου>>.

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κλαδονομή πλατάνου πίσω από το κτήριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μουζακίου

Εισηγητής: Αντ. Παναγόπουλος Γεώργιος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή της δωρεάς εκπόνησης της Υδρογεωλογικής Μελέτης για το έργο: «Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Τσαπουρνιά της Κτηματικής Περιφέρειας της Τ.Κ. Μαγούλας της Δ.Ε. Παμίσου του Δήμου Μουζακίου της Π.Ε. Καρδίτσας»

Εισηγητής: Αντ. Παναγόπουλος Γεώργιος

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού-ισολογισμού οικ. έτους 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ”

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού- ισολογισμού οικ. έτους 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΥ” υπέρ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ”

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΥ” υπέρ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της 11ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» Α.Μ. 24/14

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ – ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (Α.Μ: 12/13)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου υλοποίησης του έργου «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ. 15/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου υλοποίησης Δημόσιων συμβάσεων έργων

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής της Περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Οξυώτη από γέφυρα Βαγένια έως Νησιά Πευκοφύτου»

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με Ι.Γ.Μ.Ε, για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Tεχνικογεωλογική έρευνα οριοθέτησης πληγείσας περιοχής στη θέση “Συκιά” Τ. Κ. Βατσουνιάς του Δήμου Μουζακίου από τις κατολισθήσεις του 2018», και ορισμών εκπροσώπων του Δήμου για την παρακολούθηση της προγραμματικής σύμβασης

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χρονικής παράτασης των εργασιών ανταποδοτικών έργων για την εγκατάσταση του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού, στη θέση Ρέμα “Κερασιώτικο” στην Τ.Κ. Ανθοχωρίου του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού ύψους 40μ. στη θέση Ζυγουρολίβαδο, της Τ.Κ. Ανθοχωρίου του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

[fbcomments]