Πέμπτη 27.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

8η συνάντηση για Θέματα Κοινων. Οικονομίας & Κοινων. Επιχειρηματικότητας στον α’ γενή τομέα της τοπικής οικονομίας

20.05.2015

Ο Δήμος Τρικκαίων και η e-Trikala A.E. μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», σε συνεργασία με τη Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής Οικονομίας Τρικάλων, διοργανώνουν το 8ο Εργαστήριο Παραγωγής Προτάσεων Πολιτικής, σε θέματα κοινωνικής οικονομίας & επιχειρηματικότητας στον α΄γενή τομέα της τοπικής οικονομίας, την Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 και ώρα 18:00, στο Ξενοδοχείο ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ (Νέαρχου & Νίκης, Τρίκαλα, τηλ. 24310 63130).

Στη συνάντηση, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν τοπικοί οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς (επιχειρήσεις, θεσμικοί φορείς και υπηρεσίες, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συλλογικοί φορείς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, κ.α.), καθώς και τα τοπικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι συμμετέχοντες φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις τους και τις στρατηγικές τους, στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας και τις δυνατότητες αξιοποίησης τους στον πρωτογενή τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Η συνάντηση, διοργανώνεται στα πλαίσια της Δράσης 2, της Πράξης «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:00 – 18:20.   Έναρξη Workshop – Εγγραφή Συμμετεχόντων.

 

18:20 – 18:30.   Χαιρετισμοί

 

18:30 – 18:45.   Παρουσίαση του Έργου «Θερμοκοιτίδες Ανάπτυξης Τοπικής Επιχει-ρηματικότητας & Κοινωνικής Οικονομίας».

Εισηγητής: Ο. Ράπτης, Δ/νων Σύμβουλος e-Trikala A.E.

 

18:45 – 19:00.   Παρουσίαση του Προγράμματος Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των Δράσεων ΤΟΠΣΑ & ΤΟΠΕΚΟ.

Εισηγητής: Χ. Καλλιάρας, Συντονιστής Έργου

 

19:00 – 19:15.   Κοινωνικό Επιχειρείν & Νέες Καλλιέργειες.

Εισηγητής: Δημ. Παπακωνσταντίνου, Γεωπόνος, Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης POWDER FOODS HELLAS

 

19:15 – 19:30.   Η εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων σε Κοιν.Σ.Επ., Συνεταιρισμούς κι άλλα Νομικά Πρόσωπα.

Εισηγητής: Αθ. Θεοδωράκης, ΟΞΥΓΟΝΟ Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης

 

19:30 – 19:45.   Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

19:45 – 20:10.   Στρογγυλό τραπέζι (Round Table) των τοπικών συντελεστών

 

20:10 – 20:20.   Συμπεράσματα – Επόμενα Βήματα

 

20:30. Δείπνο