Πέμπτη 20.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της ΠΕΔ Θεσσαλίας

18.11.2019

Σήμερα Δευτέρα και ώρα 13.00 στα γραφεία της ΠΕΔ Θεσσαλίας
συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας
(2019-2023) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011. Κατά τις
αρχαιρεσίες εκλέχθηκε το προεδρείο και έχει ως εξής:

 Πρόεδρος: Νασιακόπουλος Αθανάσιος , Δήμαρχος Κιλελέρ
 Αντιπρόεδρος: Μουλάς Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος Δήμου
Βόλου (Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
 Γραμματέας: Καραλαριώτου Ειρήνη, Δημ. Σύμβουλος Δήμου
Λαρισαίων

Όσον αφορά στην 5μελή Εκτελεστική Επιτροπή συμμετέχουν ex officio το
προεδρείο του Δ.Σ και εκλέχθηκαν 2 ακόμα μέλη :
 Σκάρλος Αθανάσιος , Δήμαρχος Σοφάδων
 Κολλάτος Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος Δήμου Τεμπών

Την ίδια ημέρα συνεδρίασε και το Εποπτικό Συμβούλιου της ΠΕΔ Θεσσαλίας
για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Μετά την προβλεπόμενη εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 του Π.Δ. 75/2011,
 Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Θεσσαλίας εκλέχτηκε
ο κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ελασσόνας και
 Αντιπρόεδρος ο κ. Παπαλός Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Καρδίτσας.