Πέμπτη 04.06.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στο τραπέζι η επανέναρξη του Σπηλαίου Θεόπετρας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

20.02.2019

ΘΕΜΑ: «Επαναλειτουργία του Σπηλαίου Θεόπετρας».
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Το σπήλαιο Θεόπετρας αποτελεί για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ιδιαίτερα
για τον νομό Τρικάλων σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα και σε συνδυασμό με
τα Μετέωρα υψηλής ζήτησης τουριστικός προορισμός.
Το σπήλαιο Θεόπετρας επισκέπτονταν μεγάλος αριθμός τουριστών, όμως
εδώ και τρία έτη (περίπου 32 μήνες) παραμένει για μια σειρά από λόγους
κλειστό.
Ακόμη και σήμερα υπάρχει έντονη τουριστική ζήτηση και πολλοί επισκέπτες
που φτάνουν ως εκεί βρίσκουν κλειστές πόρτες και καμία πληροφόρηση για
την ημερομηνία επαναλειτουργίας του.
Γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ότι εκπονήθηκε έργο με απόφαση του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (από 21/8/2018) με αντικείμενο την «Τεκμηρίωση
και εκπόνηση μελετών ευστάθειας και λοιπών απαραίτητων μελετών
σπηλαίου Θεόπετρας», συνολικού προϋπολογισμού 47.150,18€, με
αρμοδιότητα αυτεπιστασίας από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και
Σπηλαιογραφίας και με ημερομηνία λήξης την 31/12/2018.
Από τη λήξη του έργου και μέχρι σήμερα καμία ενημέρωση δεν υπάρχει και
καμία διαδικασία δεν δρομολογήθηκε (ή δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας)
προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία του σπηλαίου που είναι
ένα δίκαιο και αναγκαίο αίτημα όλων των πολιτών του νομού.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις ενέργειες που απομένουν και
για την ημερομηνία επανέναρξης του σπηλαίου καθότι είναι μοναδικό και
τεράστιας αρχαιολογικής σημασίας.