Παρασκευή 29.05.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στο Παλέρμο το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων

21.02.2019

Από τις 4 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο της Σικελίας η 4η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο "ICEVET- Integration to Comperative Europe through VET" Στη διάρκεια της συνάντησης:
-Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην εταιρεία ITALTEL, μία πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής , της Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας
προσφέροντας καινοτόμες ψηφιακές παροχές.
-Έγινε παρουσίαση από τον Τουρκικό φορέα όλων των draft curriculums των συμμετεχόντων χωρών και αναλύθηκαν όλα τα στοιχεία που αφορούν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
-καθορίστηκε ακριβές χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων εργασιών και υποχρεώσεων μέχρι την επόμενη συνάντηση στην Άγκυρα
-Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Einaudi Pareto, ένα Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο με 1000 μαθητές και παρουσιάστηκαν προγράμματα σχετικά με την καινοτομία. Στη συνάντηση αυτή το 2ο ΕΠΑΛ εκπροσωπήθηκε από τους εκπαιδευτικούς: Πλεξίδα
Αλεξάνδρα, Σάρρου Ευαγγελία και Ταζέ Βασιλική.