Κυριακή 04.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στο ”DigiFarmer Project” συμμετείχε το ΑΚΕΘ

13.10.2021

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στην τελική συνάντηση του έργου με όνομα
”DigiFarmer Project”, με κωδικό 2018-1-TR01- KA204- 059557, στις 5-6 Οκτωβρίου 2021 στο
Αϊδίνιο της Τουρκίας.

Συντονιστής του έργου είναι η Επαρχιακή Διεύθυνση Τροφίμων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
του Αϊδινίου της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μια λεπτομερής
παρουσίαση για ολόκληρο το έργο, αλλά και συζήτηση για τα τελευταία βήματα με σκοπό την
ολοκλήρωση του έργου.

Ετικέτες: