Τετάρτη 23.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στις 6 Μαρτίου οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την χορήγηση της άδειας ασκήσεως

22.02.2019

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φαρμακοποιούς που επιθυμούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις εξετάσεις της περιόδου ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, που θα πραγματοποιηθούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ προκειμένου να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ότι οφείλουν να καταθέσουν  τα  δικαιολογητικά  τους  το  αργότερο μέχρι  και  την Τετάρτη 06-03-2019, στο γραφείο 236, 2ος όροφος.

– πληροφορίες για τα δικαιολογητικά στο 2431351536

– παράβολο εξετάσεων (αξίας 11,74 €) μόνο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της Θεσσαλονίκης (Ερμού & Καρόλου Ντήλ γωνία)