Πέμπτη 06.10.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνάντηση Σκρέκα με αντιπροσωπεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά

23.08.2019 /

Θέματα και μεταρρυθμίσεις που προτείνουν βιοτέχνες και
επαγγελματίες για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και τη
στήριξη της αγοράς, συζήτησε την Πέμπτη  ο Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας Σκρέκας με
αντιπροσωπεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
Στη συνάντηση συζητήθηκε μεταξύ άλλων η δυνατότητα που θα
μπορούσαν να διαθέτουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις του
αγροτικού τομέα ώστε να παρέχουν υπηρεσίες εστίασης, μια
δραστηριότητα που θα αποτελούσε πηγή ανάπτυξης και
δημιουργίας πολλών νέων θέσεων εργασίας.
Για παράδειγμα, επιχειρήσεις όπως τα οινοποιεία, τα τυροκομεία
και τα ελαιουργεία θα μπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες
εστίασης στους επισκέπτες τους, γεγονός που θα συνέβαλε στην
αύξηση των εσόδων τους, καθώς και την καλύτερη προβολή και
προώθηση των προϊόντων τους.
Σήμερα, δεν επιτρέπεται στις μεταποιητικές επιχειρήσεις στις
αγροτικές περιοχές να πωλούν απευθείας τα προϊόντα που
παράγουν μέσω της λειτουργίας εστιατορίων, wine bars κτλ όπως
κατά κόρον συμβαίνει στο εξωτερικό και σε πόλεις σαν την
Τοσκάνη της Ιταλίας.
Απεναντίας, είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν τα προϊόντα τους
δωρεάν υπό μορφή δώρου ή να βρίσκουν διάφορα κανάλια
διάθεσης αμφιβόλου νομιμότητας.
Ο κ. Σκρέκας δεσμεύτηκε στην αντιπροσωπεία του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιά ότι σε στενή συνεργασία με τα συναρμόδια
υπουργεία θα εξετάσει όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε
να ληφθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν κρίσιμο παράγοντα
για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στη χώρα
μας.