Κυριακή 25.10.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σημαντική η χρηματοδότηση του δικτύου ομβρίων στην Καλαμπάκα

18.04.2019

Με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι θα καλυφθεί το κόστος
2,5 εκατομμυρίων για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στην επέκταση
της πόλης της Καλαμπάκας. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής που θα βελτιώσει την
ποιότητα ζωής στην πόλη. Και με την χρηματοδότηση αυτή προς τη ΔΕΥΑ Μετεώρων, όπως και με
όλες τις προηγούμενες χρηματοδοτικές παρεμβάσεις μέσω των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων που
έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Εσωτερικών, αποδεικνύεται έμπρακτα η πολιτική βούληση της
κυβέρνησης να συμβάλλει στην ενίσχυση των αστικών υποδομών και να βελτιώσει την
καθημερινότητα των πολιτών, άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικά κωλύματα.