Τετάρτη 27.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σε νέο πρόγραμμα για τις δεξιότητες των αγροτών το ΑΚΕΘ

11.10.2019

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στην τρίτη εταιρική συνάντηση (8-9 Οκτωβρίου 2019) του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Erasmus + με τίτλο «Ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των αγροτών» και κωδικό σχεδίου 2018-1-TR01-KA204-059557 πραγματοποιήθηκε στην Ουέλβα της Ισπανίας.

Το έργο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + στην Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές Συνεργασίες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ενότητας «Ψηφιακές δεξιότητες για τους αγρότες» όπου η εκπαιδευτική ενότητα “Aσφάλεια κατά τη χρήση Η/Υ” έγινε από την Gulsah Aksoy Tzafolia εκπροσωπώντας το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας.