Δευτέρα 04.07.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ερώτηση του Σάκη Παπαδόπουλου για την λειτουργία του Ινστιτούτου Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών των Τρικάλων

01.02.2022

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας στον τομέα της Γεωργίας έναντι των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, εντοπίζεται στη βιοποικιλότητα, καθώς και στις εδαφικές – κλιματικές
της συνθήκες. Βασική προϋπόθεση για να καταστεί η χώρα μας περισσότερο
ανταγωνιστική στον τομέα των Αρωματικών – Φαρμακευτικών Φυτών και των λοιπών
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας είναι η εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής για παραγωγή
προϊόντων υπεραξίας, τα οποία θα είναι ευθυγραμμισμένα με τις διεθνείς προδιαγραφές,
προκειμένου να είναι εμπορεύσιμα.

Αυτή τη λογική υπηρετούσε η ίδρυση, από την κυβέρνηση Σύριζα, του Ινστιτούτου
Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών» στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο
«ΙΑΣΩΝ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με έδρα τα Τρίκαλα (νόμος 4589/2019) και
αντικείμενο την έρευνα αιχμής στο πολύ δυναμικό πεδίο της φαρμακευτικής βοτανικής.
Αξιοποιώντας, στην κατεύθυνση αυτή, την πλούσια φυτική βιοποικιλότητα της της
περιοχής, προς τιμήν του Ασκληπιού, του μεγάλου θεραπευτή της αρχαιότητας που
γεννήθηκε στην αρχαία πόλη Τρίκκη και συνέλλεγε τα αρωματικά φυτά και βότανα στις
πλαγιές του όρους Κόζιακα, για να παρασκευάζει φάρμακα για τους ασθενείς.

Σήμερα, παράλληλα με την έναρξη των διαδικασιών ταυτοποίησης όλων των
αυτοφυών φυτών του Κόζιακα, συνεχίζεται και η προσπάθεια για πιο συστηματική
επαγγελματική ενασχόληση νέων καλλιεργητών της περιοχής, με το δυναμικό κλάδο των
φαρμακευτικών- αρωματικών φυτών, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει επενδυτικές
ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας, αφού τα συγκεκριμένα προϊόντα
έχουν ένα ευρύ φάσμα χρήσεων στη διατροφή αλλά και στη φαρμακοβιομηχανία.

Μετά την εκλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει γίνει καμία
ενέργεια προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και υποδομές για να
λειτουργήσει το Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και Αρωματικών φυτών στα Τρίκαλα,
συνεργαζόμενο με το Τμήμα Γεωπονίας και Γεωτεχνολογίας της Λάρισας.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογες ανησυχίες στους φορείς και τους πολίτες του
νομού Τρικάλων, για το ενδεχόμενο να ακυρωθεί στην πράξη η λειτουργία του Ινστιτούτου
στα Τρίκαλα.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός :

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο, προκειμένου να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις και οι υποδομές για να λειτουργήσει το Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και
Αρωματικών φυτών με έδρα τα Τρίκαλα ;