Τρίτη 06.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Γεμίζουν με ανεμογεννήτριες τα βουνά του πρώην δήμου Πινδέων

14.10.2022

Για την εγκατάσταση… ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά (7) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στα ορεινά του δήμου Πύλης, καλείται να γνωμοδοτήσει το δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη στις δεκαοκτώ (18) Οκτωβρίου 2022, 19.00, όπου συνεδριάζει με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος επτά (7) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση «ΑΥΓΟ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 52 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΝΗ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 28 MW, στη θέση «ΨΗΛΑ ΔΕΝΤΡΑ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 42 MW, στη θέση «ΚΕΡΑΣΟΥΛΕΣ – ΝΤΑΛΑΜΗΤΡΟΥ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 33,6 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ – ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων – Αργιθέας, ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ» Δ.Ε. Πινδέων – Αργιθέας, ισχύος 25,2 MW και των συνοδών τους έργων που χωροθετούνται στο Δήμο Πύλης – Αργιθέας των Π.Ε. Τρικάλων – Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2022.
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.
 5. Ορισμός μέλους Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
 6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πύλης στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ – ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.».
 7. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Πιαλείας.
 8. Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Μουριάς.
 9. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Φήκης.
 10. Ανάκληση της αρ. 96/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πηγής για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
 11. Καθορισμός χρήσης γης – Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μουριάς για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
 12. Καθορισμός χρήσης γης – Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
 13. Καθορισμός χρήσης γης – Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
 14. Καθορισμός χρήσης γης – Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
 15. Καθορισμός χρήσης γης – Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
 16. Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο Δημοτικό Δάσος Μεσοχώρας.
 17. Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή προβόλων συμβάλλοντα χειμάρρου Μουτσιαρίτη για την αντιμετώπιση ολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Αθαμανίας Δ. Πύλης Π.Ε. Τρικάλων» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 18. Επαναδιατύπωση γνώμης Προέδρου Κοινότητας Παχτουρίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,8 MW στο ρέμα «Παλαιοχωρίτης», στην Τ.Κ. Παχτουρίου της Δ.Ε. Νεράιδας, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 19. Καθορισμός ετήσιας εισφοράς μεταφόρτωσης και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και ανακύκλωσης έτους 2023.
 20. Βεβαίωση για γήπεδο του οικισμού Ξυλοχωρίου Κοινότητας Ελάτης ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Π.Δ. της 06-12-1982 (ΦΕΚ Δ’ 588/23-12-1982) προς έκδοση Οικοδομικής Άδειας.