Πέμπτη 12.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης

20.03.2015

Στην τέταρτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 18-3-2015, παραβρέθηκαν παρόντα 28 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2015.

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2015.

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών, έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών, έτους 2015.

 1. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2015.

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.

 1. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015 (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015 (ΣΑΤΑ).

 1. Αίτηση Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

 1. Αίτηση Μηλιώτη Γεωργίου για συμψηφισμό μισθωμάτων αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Μηλιώτη Γεωργίου για συμψηφισμό μισθωμάτων αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

 1. Διόρθωση στοιχείων ΕΝ.Φ.Ι.Α. δημοτικών ακινήτων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διόρθωση στοιχείων ΕΝ.Φ.Ι.Α. δημοτικών ακινήτων.

 1. Έγκριση αγοράς ακινήτου για την κατασκευή αμαξοστασίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση αγοράς ακινήτου για την κατασκευή αμαξοστασίου.

 1. Διάθεση λήμματος δημοτικού δάσους Παραμέρου, έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση λήμματος δημοτικού δάσους Παραμέρου, έτους 2015.

 1. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

 1. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

 1. Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης για παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης για παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

 1. Αίτηση του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γόμφων για παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

6. Αίτηση ΤΟΕΒ Πηγής για παραχώρηση χρήσης της δημοτικής γεώτρησης ΤΠ21 της Τοπικής Κοινότητας Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του ΤΟΕΒ Πηγής για παραχώρηση χρήσης της δημοτικής γεώτρησης ΤΠ21 της Τοπικής Κοινότητας Πηγής.

 1. Συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικιών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικιών.

 1. Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».

 1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ στους ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ στους ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου.

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ».

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Δασοτεχνική Διευθέτηση Τμήματος Συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Δασοτεχνική Διευθέτηση Τμήματος Συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος».

 1. Επικαιροποίηση της αριθμ. 7/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Γόμφων (αφορά εκποίηση δημοτικών εκτάσεων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του Νόμου 1080/80 όπως επανήλθαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3202/2003).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική επικαιροποίηση της αριθμ. 7/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Γόμφων (αφορά εκποίηση δημοτικών εκτάσεων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του Νόμου 1080/80 όπως επανήλθαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3202/2003), την τροποποίηση του τρόπου καταβολής του τιμήματος και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου.

 1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου λόγω ανταλλαγής τμήματος αγροτεμαχίου αναδασμού με κοινόχρηστη έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου λόγω ανταλλαγής τμήματος αγροτεμαχίου αναδασμού με κοινόχρηστη έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

Πύλη, 19 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Γιαννοτάκης Αθανάσιος