Πέμπτη 18.07.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας στην πόλη των Τρικάλων

18.06.2024

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες για την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Εφαρμογή Ζωνοποίησης και Αντικατάστασης Παλαιών Αγωγών Δικτύου Πόλεως Τρικάλων» κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 19/06/2024 έως και την Παρασκευή 21/06/2024 και κατά τις ώρες από 07:30 ́ έως την 15:00 ́, στις κάτωθι οδούς της πόλεως των Τρικάλων:
 Επί της οδού Πελέκη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λάκμωνος και Χαρ. Τρικούπη,
 Επί της οδού Δερβενακίων και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λιακατά και Πιτσάκου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, την Τετάρτη 19-06-2024 και από ώρες 08:00 ́ έως την 12:00 ́ , προκειμένου πραγματοποιηθούν εργασίες στο εναέριο δίκτυο χαμηλής τάσης , στις κάτωθι οδούς της πόλης των Τρικάλων:
 Στην οδό Αλεξάνδρας και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Βαλαωρίτου και Κορωνίδος.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Βούλγαρη (οικ. αρ. 8) της πόλης των Τρικάλων και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Χαρ. Τρικούπη έως τη διασταύρωσή της με την οδό Δεληγιώργη κατά το χρονικό διάστημα από την 07:00 ́ ώρα έως την 12:00 ́ ώρα την Τετάρτη 19/06/2024, προκειμένου εκτελεσθούν οικοδομικές εργασίες σκυροδέτησης.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, την Τετάρτη 19-06-2024 και κατά τις ώρες από 07:00 ́ έως 09:00 ́, στην οδό Βύρωνος και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Γαριβάλδη και Ζωγράφου, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες εκφόρτωσης υλικών.

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.

[fbcomments]