Τετάρτη 06.07.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Προσλήψεις 23 ατόμων στο Δ. Τρικκαίων

13.11.2021

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη 23 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών.

Η ειδικότητα που ζητείται στην προκήρυξη του Δήμου για τα Τρίκαλα είναι «ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Οδοκαθαριστές)».

Να σημειωθεί ότι η προκήρυξη αφορά την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

– Αίτηση

– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι ΔΕΝ έχουν το κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών [όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4765/21).

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prokirixeis@trikalacity.gr).

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει το Σάββατο, 13 Νοεμβρίου και λήγει την Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ  ή στο trikalacity.gr

Ετικέτες: