Παρασκευή 18.06.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Προς υλοποίηση 4 έργα στον Δήμο Μετεώρων

22.12.2018 /

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανοίγματος και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για τέσσερα έργα στο Δήμο Μετεώρων.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αφορούσε:

1. Για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Καλαμπάκας» του Δήμου Μετεώρων, προϋπολογισμού 453.000,00 €

2. Για το έργο «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων του Δήμου Καλαμπάκας» του Δήμου Μετεώρων, προϋπολογισμού 330.000,00 €

3. Για το έργο «Αναβάθμιση παιδοτόπων στον Δήμο Καλαμπάκας» του Δήμου Μετεώρων, προϋπολογισμού 148.000,00 €

4. Για το έργο «Διαμόρφωση αύλειων χώρων δημοτικών σχολείων» του Δήμου Μετεώρων, προϋπολογισμού 117.379,77 €

5. Ακολουθεί η έγκριση των πρακτικών από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.