Παρασκευή 22.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Προκήρυξη για 1.116 μόνιμους στην Υγεία-Τρεις θέσεις στα Τρίκαλα

09.03.2019 /

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Στην πόλη των Τρικάλων η προκήρυξη προβλέπει την πρόσληψη τριών ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Πίνακας Θέσεων