Σάββατο 13.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΘ έθεσε ζήτημα για την ένταξη νέων αγροτικών έργων

02.11.2021 /

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και δήμαρχος Δήμου Κιλελέρ κ. Αθ.
Νασιακόπουλος , στο πλαίσιο των επαφών που είχε με στελέχη
υπουργείων , πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον κ. Δημ. Παπαγιαννίδη , γενικό γραμματέα
Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών .

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην
γενική γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών και συγκεκριμένα για
την πορεία υλοποίησης των αγροτικών υποδομών της Θεσσαλίας , όπως
εκτατικές καλλιέργειες, βαμβάκι, σιτηρά, δενδρώσεις, με χαρακτηριστικά τα
οπωροκηπευτικά, αμπέλια, κηπευτικά και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας
και τυροκομίας.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΘ έθεσε ζήτημα για την ένταξη νέων δημοσίων έργων
που αφορούν σε αγροτικές υποδομές, ώστε να μπορέσει να
προγραμματιστεί στο άμεσο μέλλον η έναρξη της υλοποίησης τους με
φορέα υλοποίησης τους αγροτικούς Δήμους Κιλελέρ, Τυρνάβου και
Φαρσάλων.

Με δεδομένο ότι η Θεσσαλία είναι ένα από τα φτωχά σε υδατικό δυναμικό
διαμέρισμα της χώρας, έχουν υλοποιηθεί και ταυτόχρονα είναι σε φάση
προγραμματισμού μία σειρά μεγάλων έργων, για να αντιμετωπισθεί το
έλλειμμα σε σύγχρονα και καινοτόμα υπόγεια αρδευτικά δίκτυα. Η επίλυση
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωργικές περιοχές είναι στις
άμεσες προτεραιότητες του Πρωθυπουργού και του ΥΠΑΑΤ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε και ένα σχέδιο δράσης για
ολόκληρη τη Θεσσαλία με συγκεκριμένα έργα και κυρίως για τα νέα
δημόσια έργα Αγροτικής Οδοποιίας με επαρκή τεχνικά χαρακτηριστικά.

Επίσης μεσαία έργα έως 2,2 εκατ. € , εγγειοβελτιωτικά έργα που αφορούν
αγωγούς μεταφοράς, δευτερεύον και τριτεύον αρδευτικό δίκτυο,
ομβροδεξαμενές και συνοδά καινοτόμα έργα του ΠΑΑ 2023-2027.

Στόχος η ολοκλήρωση ενός βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και
λειτουργικού Προγράμματος Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης και
μετριασμού των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, εντός των
χρονικών περιορισμών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με άμεση
προτεραιότητα τα δημόσια έργα προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και
των Ελλήνων αγροτών.

Ετικέτες: ,