Τετάρτη 28.10.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πληρωμή 89.000 ευρώ για Τρικαλινούς παραγωγούς

01.04.2019

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ της Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους
παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ» ότι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής, για το 17o έτος
πληρωμής (2015) της εικοσαετίας.
Δικαιούχοι παραγωγοί:12 , με συνολικό ποσό πληρωμής: 89.390,54 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μπορούν να απευθύνονται στα
τηλ:2431046346 – 2431046310 (Ζυγουράκη Στέλλα και Παπανικολάου Ελευθερία).