Τετάρτη 11.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πιστό το 1 ο ΓΕΛ Τρικάλων στο ανοιξιάτικο ραντεβού με τον Ερατοσθένη

22.03.2019

Την Τρίτη 19 Μαρτίου, οι μαθητές του τμήματος Α2 του σχολείου μας, αφού χωρίστηκαν σε
ομάδες, έκαναν στην αυλή του σχολείου το πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της
ακτίνας της Γης, με την επίβλεψη του φυσικού κ. Ζουλιανίτη Θεοδώρου.
Το πείραμα πρέπει να γίνεται όταν οι ηλιακές ακτίνες είναι παράλληλες στην επιφάνεια που
ορίζεται από τον κύκλο που ισημερινού. Τότε, η διάρκεια της ημέρας είναι περίπου ίση με της
νύχτας.
Ο Ερατοσθένης, διευθυντής της μεγάλης βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας, έκανε το πείραμα αυτό
300 περίπου χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού και κατάφερε να υπολογίσει την ακτίνα της
γης, με πολύ μεγάλη (για την εποχή του) ακρίβεια.
Η δράση διοργανώθηκε φέτος από τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)
Σερρών, Πιερίας, Λακωνίας, Κω, Θεσπρωτίας και Αργολίδας, με την υποστήριξη του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων ΕΚΦΕ
(ΠΑΝΕΚΦΕ).
Παρόλη τη σχετική απλότητα του πειράματος, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι η δράση αυτή ότι
κατορθώνει να:
● οδηγεί στη διαπιστωμένη γνώση και αποδοχή της αξίας των Θετικών Επιστημών για την
κατανόηση του σύμπαντος κόσμου.
● προσελκύει αβίαστα το ενδιαφέρον των μαθητών και μαγνητίζει τη σκέψη αρκετών, ώστε να
προωθεί και να καλλιεργεί τη θετική στάση τους απέναντι στις Θετικές Επιστήμες.