Δευτέρα 22.07.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα QUALIFY η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την προώθηση προϊόντων στις διεθνείς αγορές

30.10.2021

Από τις 25 έως και τις 27 Οκτωβρίου 2021, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργάνωσε την
εταιρική συνάντηση του έργου QUALIFY το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe και στοχεύει στη
βελτίωση των πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ του
αγροδιατροφικού τομέα μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των
συμμετεχόντων οργανισμών και της επακόλουθης ενσωμάτωσης της αποκτηθείσας
γνώσης σε αντίστοιχες τοπικές πολιτικές και σχέδια δράσης.

Κατά την διάρκεια αυτού του τριημέρου, οι φιλοξενούμενοι εταίροι από την Ισπανία,
την Εσθονία, την Γαλλία, την Σλοβενία και την Βουλγαρία, είχαν την ευκαιρία να
επισκεφθούν πρότυπες επιχειρήσεις της περιοχής και να συνομιλήσουν με
εκπροσώπους κλαδικών φορέων και επιχειρήσεων, ώστε να κατανοήσουν και αυτοί
από την πλευρά τους όχι μόνο τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και τις
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει τόσο η πολιτεία όσο και ο ιδιωτικός τομέας για την
καταπολέμηση της απάτης στο τρόφιμο.

Επιπλέον οι εταίροι παρουσίασαν προς αξιολόγηση τόσο τις καλές πρακτικές που
έχουν εντοπίσει στις εκάστοτε χώρες, όσο και τις δράσεις που προτίθενται να
εντάξουν στο Σχέδιο Δράσης που θα υποβάλλουν στην Διαχειριστική Αρχή του
Interreg Europe.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε ενέργειες ενημέρωσης των επιχειρήσεων του
αγροδιατροφικού τομέα, ως προς την ανάγκη ύπαρξης διαρκούς ποιοτικού ελέγχου
των προϊόντων, ο οποίος θα συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστοποιήσεις, οι οποίες
πάντα βοηθάνε τις ΜΜΕ να αναπτύξουν δραστηριότητες και εκτός συνόρων.

Επιπλέον η δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων αυτών , προκειμένου να
κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών ώστε να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή και
να περιορίσουν τις πιθανότητες σφαλμάτων, αποτελούν πρώτη προτεραιότητα όλων
των εταίρων, αφού πλέον υπάρχει αυτή η τεχνολογική δυνατότητα, με εργαλεία
τεχνητής νοημοσύνης όπως το FoodDocs. Τέλος, παρουσιάστηκε και αξιολογήθηκε η
δυνατότητα ανάπτυξης και λειτουργίας ενός διαδικτυακού δημοπρατηρίου
αγροδιατροφικών προϊόντων, όπως αυτό λειτουργεί στη Σλοβενία, προκειμένου
αφενός να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές τιμές για τους παραγωγούς αλλά και
να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων.

Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε τις δράσεις που
προτίθεται να αναλάβει μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της
Θεσσαλίας, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση από το αρμόδιο υπουργείο και θα
υλοποιηθεί την περίοδο 2021-2027, και μέσα στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα
χρηματοδότησης επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου, τόσο για την προώθηση
τους στο εξωτερικό όσο και την προστασία και προβολή των Προϊόντων Ονομασίας
Προέλευσης και Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης.

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι εισηγήσεις των εκπροσώπων του ΣΘΕΒ,
της ΑΕΝΟΛ και του Επιμελητηρίου Λάρισας, οι οποίοι από την πλευρά τους τόνισαν
την ανάγκη να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην πιστοποίηση, να
δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο το brand name των Θεσσαλικών προϊόντων και
κυρίως να τα προωθήσουμε με συστηματικό, επίμονο και οργανωμένο τρόπο στις
διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων-
Απασχόλησης-Εμπορίου Αθανάσιο Μόρα: «Σε όλη αυτή την προσπάθεια, η
Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει σημαίνοντα ρόλο στην εκπροσώπηση των θεσσαλικών
αγροτικών προϊόντων και επιχειρήσεων, καθώς ανάμεσα στις λοιπές πρωτοβουλίες που
αναπτύσσει κατά καιρούς, συγκαταλέγεται και η συμμετοχή της στην Ένωση των
Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (AREPO), μέσω της
οποίας δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω ανάδειξης των 31 Προϊόντων Ονομασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ) και Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) της Θεσσαλίας στους τομείς των
γαλακτοκομικών, του κρέατος, των φρούτων, της ελιάς, των ξηρών καρπών και του
κρασιού.

Η Περιφέρεια μας, είναι η καρδιά της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής στη
χώρα μας και έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή τέτοιων προϊόντων τα
οποία απευθύνονται στη διεθνή αγορά. Για αυτό άλλωστε εργαζόμαστε μεθοδικά σε
συνεργασία με τους παραγωγούς αλλά και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα
και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, όπως αποδεικνύει, για παράδειγμα ο
πενταπλασιασμός των εξαγωγών νωπών φρούτων και λαχανικών».

Ετικέτες:

[fbcomments]