Σάββατο 06.06.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Θετική η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα Μετέωρα

25.04.2017

Θετική κατά πλειοψηφία ήταν πριν από λίγο η γνωμοδότηση  του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τα Μετέωρα.

Η γνωμοδότηση θα συνοδεύεται από τρεις παρατηρήσεις που προτάθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλάκη και τον Περιεφερειακό Σύμβουλο κ. Μπουτίνα.

Οι τρεις παρατηρήσεις που έγιναν δεκτές κατά πλειοψηφία είναι:

1ον. Να αναφερθούν επακριβώς οι βράχοι που θα ισχύουν οι απαγορεύσεις και να μην μείνει το σχέδιο με ασάφεια με την λέξη κ.τ.λ σύμφωνα με την πρόταση του ΚΑΣ.

2ον. Να αυξηθεί ο χρόνος διαβούλευσης από έναν χρόνο σε δύο χρόνια έτσι ώστε να γίνει η χαρτογράφηση των αναρριχητικών διαδρομών

3ον. Όσοι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται στα Μετέωρα να συνεχίσουν να το κάνουν μέχρι τη συνταξιοδότηση τους και όχι μόνο σε τρία έτη που προβλέπει το σχέδιο.