Τετάρτη 25.05.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

21.05.2015

1

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη στις 27 Μαΐου 2015 στο Περιφερειακό Μέγαρο (Αίθουσα Συνεδριάσεων) και ώρα 6:00 μ.μ. το Περιφερειακό Συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα :

Α) Επερώτηση της Περιφερειακής Παράταξης «Δρόμος Ανατροπής για τη

Θεσσαλία» με θέμα: Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και παρατυπίες στο έργο « Παρακάμψεις Αρτεσιανού – Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσα-Τρίκαλα.»

Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης :

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 4ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας έτους 2015.

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση Πιστώσεων ΠΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 4ο : Επιχορήγηση 2015 Συλλόγων ΑΜΕΑ Ν. Λάρισας .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση πρόθεσης συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως εταίρου σε κοινοτικές πρωτοβουλίες.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 6ο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2015 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έπειτα από κτιριακή και μηχανολογική επέκταση και αύξηση δυναμικότητας, της βιομηχανίας άλεσης σκληρού σίτου και παραγωγής ζυμαρικών, με την επωνυμία “ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ

Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, που βρίσκεται στο 5ο χλμ. Λάρισας – Φαρσάλων, στη Δ.Ε. Νίκαιας, στο Δήμο Κιλελέρ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 8ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Άρση προσχώσεων

Καθαρισμός τμήματος της κοίτης του ποταμού Πηνειού στη θέση “Καράβι” της Τ.Κ.

Παραποτάμου ,της Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών» στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία αμφίπλευρου σταθμού εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Νίκαιας στη Δ.Ε Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε Λάρισας στην Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 10ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Ροδιάς –Συκαμινέας», στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 11ο : Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ &

ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.